a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Developed by Sertini.
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Radno vrijeme Pon. - Pet.

+387 65 896 726

Kontaktirajte nas

Search
Menu

Tokom dosadašnjeg rada naša kancelarija je osposobila veći broj mladih pripravnika i saradnika koji danas predstavljaju uspješne pravnike i advokate naše države i okruženja.

– Rajko Stokić, Osnivač kancelarije

a

PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaj je kažnjivo djelo koji se povređuje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.

Javite nam se

PORODIČNO PRAVO

Porodično pravo je skup pravnih pravila i načela kojima se uređuju porodični odnosi, tj. imovinskopravni odnosi članova porodice te članova porodice prema trećim osobama.

Javite nam se
a
a

PARNIČNO PRAVO

Građanski parnični postupak je opšta, redovna i osnovna metoda zaštite ugroženih ili povrijeđenih subjektivnih građanskih prava, a koju pružaju državni sudovi (za razliku od arbitražnog postupka gdje arbitražni sud ovlaštenje za postupanje crpi iz sporazuma stranaka o podvrgavanju svojih sporova arbitraži).

Javite nam se

OBLIGACIONO PRAVO

Obligaciono pravo je grana u opštem sistemu pozitivnog prava, i čini ga skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi.

Javite nam se
a

STVARNO PRAVO

Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji nastaju među ljudima glede neposrednog ekonomskog iskorištavanja stvari, ili kraće – skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među ljudima povodom stvari.

Javite nam se

PRIVREDNO PRAVO

U ranijim razdobljima razvoja pravne nauke u sastavu građanskog prava bilo je i trgovačko pravo, koje se nekad naziva i privredno pravo. Usljed dinamičnog razvoja, ono se iz njega izdvojilo i sada predstavlja veoma perspektivno, samostalnu pravnu granu.

Javite nam se
a

EKSPROPRIACIJA

AK Stokić zastupa u postupcima eksproprijacije i određivanja naknade za eksproprisane nekretnine, kako pred organom uprave, tako i pred sudom. Za zastupanje u navedenim predmetima, klijent ne plaća naknadu za zastupanje, obzirom da je odredbama Zakona o eksproprijaciji RS određeno da korisnik eksproprijacije snosi sve troškove povodom iste.

AK Stokić ima iskustva sa zastupanjem klijenata u postupku eksproprijacije za potrebe izgradnje Koridora 5C, gradske deponije, kolektora FBiH, rudnika uglja u mjestu Stanari i dr. ”

Javite nam se

Trebate pomoć oko pravnih problema? Javite nam se.

Javite nam se

besplatne konsultacije

PRAVNE OBLASTI

najbolji smo u oblastima
  • PREKRŠAJNO PRAVO
  • PORODIČNO PRAVO
  • PARNIČNO PRAVO
  • OBLIGACIONO PRAVO
  • STVARNO PRAVO
  • PRIVREDNO PRAVO