a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Developed by Sertini.
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Radno vrijeme Pon. - Pet.

+387 65 896 726

Kontaktirajte nas

Search
Menu
a

Znanje Našeg tima daje najbolje rezultate

Iskusni tim naših pravnika vam garantuje kvalitetan pristup svakom slučaju u svim oblastima koje pokrivamo.

a

Krivično pravo

krivično pravo

Krivično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primjenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih djela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja određene države.

Stvarno pravo

stvarno pravo

Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji nastaju među ljudima glede neposrednog ekonomskog iskorištavanja stvari, ili kraće – skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među ljudima povodom stvari.

a

Prekršajno pravo

prekršajno pravo

Prekršaj je kažnjivo djelo koji se povređuje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.

a

Porodično pravo

porodično pravo

Porodično pravo je skup pravnih pravila i načela kojima se uređuju porodični odnosi, tj. imovinskopravni odnosi članova porodice te članova porodice prema trećim osobama.

a

Parnično pravo

parnično pravo

Građanski parnični postupak je opšta, redovna i osnovna metoda zaštite ugroženih ili povrijeđenih subjektivnih građanskih prava, a koju pružaju državni sudovi .

a

Obligaciono pravo

obligaciono pravo

Obligaciono pravo je grana u opštem sistemu pozitivnog prava, i čini ga skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi.

a

Privredno pravo

privredno pravo

U ranijim razdobljima razvoja pravne nauke u sastavu građanskog prava bilo je i trgovačko pravo, koje se nekad naziva i privredno pravo.

a

Poresko pravo

poresko pravo

Poresko pravo je naziv za skup zakona, uredbi i drugih pravnih propisa, odnosno načela kojima neka država uređuje poreze.

EKSPROPRIJACIJE

AK Stokić zastupa u postupcima eksproprijacije i određivanja naknade za eksproprisane nekretnine, kako pred organom uprave, tako i pred sudom. Za zastupanje u navedenim predmetima, klijent ne plaća naknadu za zastupanje, obzirom da je odredbama Zakona o eksproprijaciji RS određeno da korisnik eksproprijacije snosi sve troškove povodom iste.

AK Stokić ima iskustva sa zastupanjem klijenata u postupku eksproprijacije za potrebe izgradnje Koridora 5C, gradske deponije, kolektora FBiH, rudnika uglja u mjestu Stanari i dr.

Ne gubite vrijeme jer nekada su i minute bitne. Na vrijeme nas posjetite i konsultujte se!

Ama et fac, quod vis.

Jelena Stokić

Advokat - Stvarno pravo

Željko Stokić

Advokatski pripravnik
a
30

Godina iskustva

Mnoge situacije su u početku bezizlazne ukoliko se ne posvetimo maksimalno!

Kontakt
a
15

godina timskog rada

Veliki i kompleksni slučajevi zahtijevaju tim experata, a mi smo raj TIM!

Kontakt

Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere.

“Vladavina prava je jedan od najvažnijih političkih ideala našeg vremena. To je jedan u skupini ideala koji čine modernu političku moralnost; drugi su ljudska prava, demokratija, i možda također principi tržišne ekonomije.” (The Concept and the Rule of Law)

Jeremy Waldron

Kontakt